#

Giá Trị Cốt Lõi

Công ty Luật Tín & Tâm có những nguyên tắc kinh doanh để định hướng hoạt động và đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ pháp lý của chúng tôi luôn đạt hiệu quả và chuẩn mực cao nhất. Những nguyên tắc dưới đây thể hiện tính chất và văn hoá khác biệt của chúng tôi thông qua cách thức cung cấp dịch vụ và những gì chúng tôi đang theo đuổi và phấn đấu.

Hiệu quả và an toàn

Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ giúp khách hàng giải quyết những vấn đề pháp lý mà còn quan tâm, đóng góp cho giá trị kinh doanh của họ. Những giải pháp pháp lý mà chúng tôi cam kết phải đạt được sự hiệu quả và an toàn sau cùng để giúp công việc kinh doanh của khách hàng tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.

Nhanh chóng và minh bạch

Với kinh nghiệm và nền tảng ngôn ngữ vững chắc, chúng tôi tự hào về khả năng để cam kết thực hiện công việc và dịch vụ đúng thời hạn và minh bạch. Đặt mình vào hoàn cảnh của khách hàng, chúng tôi luôn quan sát cẩn thận trong việc đề cao sự liên lạc giữa khách hàng và luật sư.

Chi phí hợp lý

Dựa vào khả năng tài chính của khách hàng và tầm quan trọng của vấn đề pháp lý cần giải quyết, chi phí pháp lý sẽ được xây dựng linh hoạt để có thể đảm bảo cân bằng lợi ích của khách hàng với việc vận hành hoạt động kinh doanh của công ty mà vẫn duy trì chất lượng công việc và dịch vụ một cách tốt nhất.

Tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức hành nghề

Chúng tôi nghiêm túc đặt vấn đề tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức hành nghề là trọng tâm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý và thực hiện công việc hằng ngày của mình. Chúng tôi nhận thức rằng đây chính là chìa khoá để xây dựng sự kính trọng của các luật sư đồng nghiệp và sự tin cậy của khách hàng.