LIÊN HỆ

7th Floor, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: + 84 8 3827 7011 - Fax: + 84 8 3827 7012

Mail: tam.phan@tintampartners.com