Bất Động Sản & Xây Dựng

Thị trường bất động sản đang phục hồi và hi vọng đứa nền kinh tế Việt Nam đi đúng hướng sau suy thoái kinh tế. Chúng tôi đã tham gia một cách tích cực vào các dự án bất động sản từ điểm bắt đầu cho đến khi đạt được sự chấp nhận cần thiết cho việc thực hiện dự án, bao gồm soạn thảo các tài liệu về bất động sản và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đăng ký và công chứng các giao dịch bất động sản.

Sự phục hồi của thị trường bất động sản trong thời gian gần đây đã thúc đẩy sự phát triển của hoạt động xây dựng thông qua các chính sách của Nhà nước. Hơn nữa, Chính phủ tập trung những nỗ lực và các nguồn lực của mình vào việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Điều này rõ ràng sẽ mang lại cơ sở phát triển và công nghệ xây dựng phát triển nhất đến Việt Nam và làm biến đổi sự nghèo đói và chưa phát triển của Việt Nam thành một quốc gia công nghiệp và hiện đại. Để thành công trong việc tham gia vào các hoạt động xây dựng, các chủ dự án, nhà thầu và chuyên gia cần tìm kiếm nhà tư vấn về xây dựng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chúng tôi, được trang bị với hai cộng sự chuyên về pháp luật xây dựng, có thể và sẳn sàng hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý về xây dựng, bao gồm việc soạn thảo và rà soát các hợp đồng xây dựng và giải quyết các tranh chấp xây dựng.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Cho thuê thương mại;
  • Xây dựng và kỹ thuật;
  • Đầu tư bất động sản;
  • Môi trường, sự an toàn và lập kế hoạch;
  • Thu hồi đất;
  • Kế hoạch và quy hoạch;
  • Kiểm tra quyền sở hữu;
  • Tranh chấp bất động sản