Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài

Là một thị trường mới nổi và năng động, Việt Nam đã và đang ngày càng thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Cải cách của Nhà nước gần đây tập trung vào việc thiết lập các thủ tục hành chính minh bạch hơn và ít năng nề hơn nhằm tạo các điều kiện tốt nhất có thể cho nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Góp phần vào luồng gió của sự thay đổi, chúng tôi cung cấp việc tiếp cận thị trường Việt Nam một cách dễ dàng hơn để đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của khách hàng.

Thấu hiểu mong muốn và mục tiêu của khách hàng, chúng tôi tư vấn cho khách hàng về việc xác định cấu trúc pháp lý và kinh doanh hiệu quả nhất cho các giao dịch của họ, hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá các đối tác tiềm năng và vị trí kinh doanh, thực hiện việc thẩm tra đối với tài sản và công ty mục tiêu. Cụ thể, chúng tôi thực hiện việc soạn thảo, xem xét và đóng góp ý kiến đối với các tài liệu giao dịch, đại diện khách hàng thương lượng các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, giám sát toàn bộ quá trình đầu tư để bảo vệ khách hàng ngăn ngừa và hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý và rủi ro kinh doanh.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về điều kiện và hình thức để gia nhập vào thị trường nội địa;
  • Tư vấn về chính sách, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, và luật pháp Việt Nam;
  • Xin cấp giấy phép hoặc sự cho phép được yêu cầu cho các nhà đầu tư; và
  • Hỗ trợ và đồng hành cùng nhà đầu tư nước ngoài trong toàn bộ quá trình kinh doanh tại Việt Nam.