Công Ty và Mua Bán Sát Nhập

Đây là lĩnh vực chính quan trọng nhất của công ty. Chúng tôi tư vấn về các khía cạnh pháp lý và hỗ trợ các nhà đầu tư để hoàn tất thủ tục để được cấp giấy phép kinh doanh và các giấy phép liên quan cho công ty, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Ngoài ra, chúng tôi tập trung vào tư vấn cho khách hàng đối với việc chuẩn bị, soạn thảo, rà soát các tài liệu giao dịch, thực hiện thẩm định pháp lý, và tư vấn về tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại của khách hàng.

Chúng tôi tư vấn về tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh của bạn, từ các giao dịch hàng ngày đến các giao dịch thương mại. Chúng tôi soạn thảo hợp đồng cho một chuỗi các doanh nghiệp, bao gồm cả các hợp đồng phân phối, các thỏa thuận về bản quyền, các thỏa thuận sản xuất và cung cấp, các thỏa thuận nhượng quyền thương mại và các giao dịch thương mại điện tử.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm của Giám đốc;
  • Các quy định pháp luật về doanh nghiệp và tái cơ cấu;
  • Liên doanh;
  • Hợp đồng thương mại;
  • M&A;
  • Huy động vốn.