Giải Quyết Tranh Chấp & Kiện Tụng

Là một trong những lĩnh vực chính, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các tranh chấp dân sự, thương mại, hình sự, lao động và hành chính.

Các dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ của chúng tôi bao gồm:

 • Kỹ thuật và xây dựng;
 • Tranh tụng thương mại và dân sự;
 • Điều tra sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp;
 • Tranh chấp doanh nghiệp;
 • Hành vi xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ;
 • Tranh chấp về thuế;
 • Việc làm và lao động;
 • Trách nhiệm đối với sản phẩm;
 • Thu hồi nợ;
 • Điều tra của Chính phủ về tuân thủ pháp luật; và
 • Tranh tụng xuyên quốc gia.