Dịch vụ pháp lý cho người Việt Nam định cư nước ngoài và người nước ngoài

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên khắp thế giới đã góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm qua. Mặc dù người Việt Nam cư trú ở nước ngoài, nhưng họ vẫn còn giữa liên lạc với thân nhân của họ tại Việt Nam và duy trì kết nối ở một mức độ nào đó với Việt Nam. Chúng tôi thấu hiểu được sự quan tâm và kỳ vọng của cộng đồng người Việt Nam cư trú ở nước ngoài khi giải quyết các vấn đề pháp lý xoay quanh các quan hệ thân thân và tài sản của họ tại Việt Nam.

Người nước ngoài đến Việt nam với số lượng ngày càng lớn. Họ làm việc, sinh sống và thậm chí kết hôn với công dân Việt Nam. Một quốc gia đặc biệt như Việt Nam có thể là nguyên nhân phát sinh các vấn đề pháp lý cho những người sinh sống tại đây. Chúng tôi phục vụ như luật sư riêng của bạn để giúp bạn tránh khỏi các rắc rối pháp lý.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Mua bán tài sản;
  • Đăng ký kết hôn/ghi chú kết hôn;
  • Nuôi con nuôi;
  • Giấy chứng nhận quốc tịch;
  • Lý lịch tư pháp; và
  • Visa làm việc và visa kết hôn.