Sở Hữu Trí Tuệ

Tình trạng làm giả hàng hóa và sản phẩm diễn ra ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở các nước đang phát triển như Việt nam. Vì vậy, để giảm thiểu các rủi ro kinh doanh, các doanh nghiệp nên thận trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngay từ ban đầu. Với đội ngũ luật sư và các chuyên gia, những người có kinh nghiệm tuyệt vời trong lĩnh vực này, chúng tôi có thể tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả.

Các dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ của chúng tôi bao gồm:

  • Bằng sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp;
  • Bản quyền;
  • Bí mật kinh doanh, bí quyết và bảo vệ thông tin bí mật;
  • Cạnh tranh không lành mạnh;
  • Cấp giấy phép và chuyển nhượng;
  • Giấy phép và nhượng quyền thương mại;
  • Chuyển giao công nghệ; và
  • Các dịch vụ khác.