Tài Chính & Ngân Hàng

Đây là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tập trung phát triển trong những năm gần đây. Với một đội ngũ luật sư có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu, chúng tôi có thể tư vấn các chính sách tài chính và ngân hàng tại Việt Nam và trên thế giới.

Các dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ của chúng tôi bao gồm:

  • Quản lý và quản trị và kiểm soát của ngân hàng;
  • Thành lập ngân hàng, chi nhánh ngân hàng và văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
  • Đăng ký khoản vay nước ngoài;
  • Cho thuê tài chính;
  • Thu hồi nợ và cơ cấu nợ; và
  • Soạn thảo văn bản, đăng ký giao dịch đảm bảo và các vấn đề khác về tài chính và ngân hàng.