Thương Mại Quốc Tế

Từ khi Việt Nam tham gia sân chơi toàn cầu, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO và TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương), Việt Nam đã có nhiều cơ hội tuyệt để hội nhập thị trường nước ngoài và thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, quá trình hội nhập luôn đi cùng với rủi ro pháp lý bởi sự khác biệt trong hệ thống pháp luật truyền thống và rào cản ngôn ngữ.

Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi có thể hổ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề về thương mại quốc tế.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế; và
  • Giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế.