Việc Làm & Lao Động

Việt Nam hiện nay đang ngày càng hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới. Dòng chảy đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đang không ngừng hướng về thị trường Việt Nam do lợi thế cạnh tranh từ nguồn lao động trẻ, rẻ và dồi dào từ thị trường này. Việc thiết lập và duy trì mối quan hệ lao động hiệu quả giữa người sử dụng lao động và người lao động là một thách thức không nhỏ đối với cả hai bên do sự khác biệt về lợi ích cũng như sự phức tạp trong quy định của pháp luật liên quan.

Chúng tôi giúp các khách hàng để bảo vệ quyền và lợi ích của họ trong một phạm vi đa dạng của mối quan hệ lao động. Chúng tôi cũng phối hợp với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để tổ chức các khóa đào tạo lao động nhằm giáo dục người lao động và người sử dụng lao động và tạo ra một môi trường làm việc thích hợp, và tránh xung đột về lợi ích hoặc đình công.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Hội đồng giải quyết tranh chấp và khiếu nại trợ cấp;
 • Chính sách lao động, bao gồm công nghệ thông tin;
 • Cơ hội bình đẳng, phân biệt đối xử và quấy rối;
 • Các vấn đề việc làm quốc tế, bao gồm cả hợp đồng kép;
 • Ưu đãi việc làm;
 • Quy định pháp luật về bảo mật và quyền tiếp cận thông tin;
 • Giảm biên chế và sa thải;
 • Hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động và sổ tay hướng dẫn lao động;
 • Sức khỏe và an toàn lao động;
 • Thanh toán và bình đẳng trong lao động;
 • Nhập cư theo diện doanh nhân và luân chuyển quốc tế; và
 • Tranh chấp lao động và việc làm.