#

Phan Ngọc Tâm (Mr.)

Tiến sĩ Luật (Thụy Điển), Thành viên sáng lập & Giám đốc điều hành

#

Phan Văn Ngoan (Mr.)

Luật sư, Tiến sĩ Kinh tế (Philippines), Chủ tịch - Trưởng chi nhánh Hà Nội

#

Trần Đức Vũ

Luật sư