Hội thảo “Những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015” tổ chức tại Trường Đai học Luật Tp. Hồ Chí Minh ngày 31/3/2016

Ngày 31/3/2016, Hội thảo “Những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015” dưới sự chủ trì của PGS.TS Đỗ Văn Đại và TS. Lê Minh Hùng được tổ chức tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Hội thảo đã thu hút nhiều sự quan tâm của hơn 120 đại biểu tham dự gồm cán bộ, giảng viên, đại diện của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), đại diện Văn phòng luật sư/Công ty luật, đại diện doanh nghiệp, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên trong trường,…

Ông Nguyễn Thanh Phong – nhân viên của Công ty Luật TNHH MTV Tín & Tâm, đại diện Công ty tham dự hội thảo này. Hội thảo đã trình bày, phân tích và thảo luận sôi nổi về tất cả các điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 so với Bộ luật Dân sự năm 2005 như: năng lực hành vi dân sự, giám hộ, đại diện, quyền nhân thân (chuyển đổi giới tính, xác định lại giới tính,…), quyền chiếm hữu và hưởng dụng, hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế,…