Thuế

Được dẫn dắt bởi các luật sư và các chuyên gia pháp lý có kiến thức về thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp và pháp luật về thuế, chúng tôi có thể hổ trợ và đại diện cho khách hàng trong việc áp dụng ưu đãi thuế, miễn thuế, giảm thuế cho các doanh nghiệp và cá nhân; tư vấn pháp luật về thuế và thủ tục thuế cho các doanh nghiệp như thuế thu nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế chuyển nhượng vốn, thuế giá trị gia tăng, khấu trừ thuế, thuế xuất – nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân cho người lao động, thuế liên quan đến mua bán và sáp nhập (M&A), tái cơ cấu kinh doanh, liên doanh, chào bán cổ phiếu, cơ cấu đầu tư ở Việt Nam, chuyển giá dự án. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty luật đáng tin cậy chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý về thuế tại Việt Nam.