Những rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up)

Khi thực hiện ý tưởng kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp thường tập trung vào thị trường và doaanh số. Nhưng để có những bước đi vững chắc, sẵn sàng nâng cao vốn đầu tư thì hiểu biết pháp luật là cần thiết. Tai cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống Mỹ - Brack Obama đã nhắc nhở các doanh nhân hãy cẩn trọng về pháp luật khi bắt đầu kinh doanh.

Để khắc phục điều đó, doanh nghiệp khởi nghiệp phải công nhận và đánh giá đúng vai trò của luật sư trong quá trình hoạch định kế hoạch kinh doanh.

Theo Luật sư Bùi Tiến Long – Luật sư Công ty Luật TNHH MTV Tín và Tâm, có ba vấn đề pháp lý cần quan tâm khi khởi nghiệp:

  • Thứ nhất, soạn thảo và ký kết thỏa thuận hợp tác , các văn bản cam kết hay thỏa thuận khác giữa các thành viên sáng lập, nhằm định hướng và đưa ra kế hoạch hợp tác cụ thể, cũng như bảo đảm quyền và lợi và công sức đóng góp của các thành viên theo nguyên tắc công bằng và các bên đều có lợi.
  • Thứ hai, tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư chuyên nghiệp về việc đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ các ý tưởng của mình theo quy định của pháp luật.
  • Thứ ba, nghiên cứu kỹ các vấn đề pháp lý liên quan lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu kinh doanh và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp trong từng giai đoạn thành lập và sau khi thành lập.

Đặc biệt, đối với vấn đề bảo vệ páp lý cho ý tưởng của mình, Luật sư Phan Ngọc Tâm – sáng lập viên Công ty Luật TNHH MTV Tín và Tâm, một chuyên gia về lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho rằng, đây là một vấn đề pháp lý rất quan trọng, nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Để bảo vệ ý tưởng của mình, các doanh nghiệp khởi nghiệp cần nhanh chóng tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho các ý tưởng của mình với Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP).

Chi tiết bài viết được đăng tải tại: http://baodautu.vn/ba-van-de-phap-ly-can-quan-tam-khi-khoi-nghiep-d46460.html